the internet Polish Genealogical Source

Powiat Władysławowski - Map 84

Note: The Powiat belongs to Lithuania.


Województwo Suwalskie

Note: The indexed village names in red have a link to a Wikipedia page - in theWikipedia page side panel a language selection appears - select Polish or any other language page (it may contain differnt information and photos than the English page).

Note: To translate a Wikipeda page to English -enter villlage name to Google search - check to see if a Google translation is available for the village non-English Wikipedia page.

>
Village/Town Name 1907 Village/Town Name 2005 Section Additional Information
      Number of Towns in Powiat - 332
Adwerny not found B3  
Akiecie Akieciai B4  
Akmieninie Akmenyne B5  
Albrechtyszki not found B3  
Altoniszki Altoniskiai B6  
Ambrassy Ambrasai D4  
Annopol not found B3  
Antobudzie Antabudis C4  
Antokalniszki Antkalniskiai A4  
Antoniszki Antaniskiai B4  
Antoniszki not found A5  
Aperubiszki Apirbiskiai C3  
Bagdzie not found B3  
Bajorajcie Bajoraiciai C3  
Bajsikie not found B4  
Barandy Barandai C3  
Barczyszki not found B2  
Barzdy Barzdai C4  
Bedele Bedaliai B3  
Biedonie Beduone B4  
Bierżupie Berżupiai C5  
Bieżniki not found B2  
Birsztany not found C4  
Bizery Bizieriai B4  
Błogosławieństwo Ploksciai A4 District Seat
Błtoje Bałtkojai B3  
Błukiszki Bliukiskiai C3  
Bluwiszki Bliuviskiai C4  
Bluwy Bliuvai C3  
Bobtele Bubleliai C3  
Borożajcie Burgaiciai B2  
Boźniczgiry not found C4  
Braszki not found C3  
Bredzie Briedżiai B4  
Brydzie Bridziai B3  
Buchtyszki Buktiskiai C4  
Buda  Buda  C5  
Budele Budel A4  
Budnikiszki not found B4  
Budwiecie Wielkie Budvieciai B4  
Buksznie Buksniai C3  
Bundry Bundzai B4  
Buniki Bunikiai B2  
Burbiszki not found B2  
Dąbrowa not found A3  
Dagile not found A4  
Daugieliszki Daugelikiai B3  
Dawczyszki Dauciskiai B5  
Degiesie Degesiai B2  
Degucie Deguciai C4  
Degułuszki not found B4  
Detralgie Detralgiai C3  
Dobiszki Duobiskiai B3  
Dobruniszki Daukantiskiai A3  
Dolicyszki Dulinciskiai A4  
Dumcze not found C3  
Dywizne not found C4  
Dzikciarnia not found C5  
Ejginie Eiginai B4  
Francka Buda Pranckabudis C3  
Giełgudyszki Gelgaudiškis A3 Church, District Seat
Giliszki Gyliskiai C3  
Gitybiszki Gotlybskiai B3  
Głobiele Gluobiai C3  
Grażyszki Gražiškiai D4  
Grażyszki not found B4  
Grynajcie Grinaiciai B2  
Gryszkabuda Griškabūdis C4 Church, District Seat
Gudajcie Gudaiciai C3  
Gudlanki Gudlaukis B3  
Gutsztauniski Gustainskiai C3  
Hurtynie not found A3  
Irbudzie not found B4  
Iwaniszki Voniskiai A3  
Izdagi Isdagai B3  
Iłgowo Liguva A4  
Jakieliszki not found B2  
Jakubańce Jokuboniai B5  
Janajcie Jakaiciai B3  
Jancze Janciai D3  
Janiszki Juniskiai B3  
Jankuny Jankunai A3  
Jedupiany Juodupenai B2  
Jezioruki Eżeriukai C3  
Jodeganie Jadagoniai B6  
Jogieniszki Joginiskiai A5  
Jotyszki Jotyskiai B3  
Jundziły Jundilai C3  
Juszki Juskiai B5  
Juszkokajmie Juskakaimiai B2  
Kajmele Kaimelis A2 Church
Kampinie not found C4  
Karczowa Ruda Karcrude C5  
Karkozy Karkazai A4  
Karoliszki Karaliskiai A2  
Kasiukiany not found C3  
Kaszele Kaseliai B5  
Kaukokalnie Kaukakalniai/Kaukokalnis B2  
Kbyniele Katineliai 84  
Kiary Kerai B4  
Kiaułupie Kiaulupiai C3  
Kiepszty Kepstai B3  
Kiermuszyny not found B4  
Kierszyszki Kersiskiai B2  
Kiertuszki not found B4  
Kirkiły Kirkilai B2  
Kirmiszki Kirmiskiai C3  
Kirsle Kirsliai B2  
Klewinie Kleviniai B5  
Klisze Klisiai B3  
Klony Klepai C3  
Kodzie Kuodziai B3  
Komora Romaniszki not found A1  
Kotylery Katiliai C4  
Krauciszki Kriaucenai B2  
Kraujocie Kraujuciai D4  
Kregzdnajcie Kregzdanciai B3  
Kretkompie Kretkampis B5  
Kruki Kriūkai A5  
Krutule Krutuliai B4  
Krykle not found C3  
Kubile Kubiliai A4  
Kubilele Kubileliai C3  
Kuchaskinie Kucharske A2  
Kumecie Kumeciai A5  
Kumpupie Kumpupiai B3  
Kupry not found B2  
Kupry Kupriai B4  
Kupry not found C4  
Kutty Kutai C3  
Kłongie Klangiai A5  
Lembudzie Lembudziai B4  
Leoniszki Leoniśkiai B5  
Lepołaty Liepalotai B4  
Lepsze Lepsiai C4  
Lesnictwo Putinai C3 Church, District Seat
Lipki Lypkai C4  
Lubiszki not found C4  
Łaukieniszki Laukinisk C5  
Ława Kura Kuras B5  
Łazownikiszki not found B4  
Łokajcie not found B5  
Łuki Liukai B3  
Łuksze Lukšiai B4 Church
Malwiszki Mailiejiske C4  
Martyszki not found B4  
Masztance Mastaiciai A3  
Materny Maternai D3  
Matoszyszki Matjosiske B4  
Matule Matuliai B3  
Mazury  Mozurai D4  
Mazuryszki Mozuriskiai A3  
Mejszty Meistai C3  
Menkunie Menkiniai C3  
Michnajcie Miknaiciai D4  
Micki Mickai C3  
Miechnajcie Miknaiciai C3  
Mielniki Melninkai B3  
Mierbudzie not found C4  
Mikity Mikytai B5  
Misurka Misiurke B4  
Miszkabuda not found C4  
Morgawszczyzna Margauskai C4  
Moskabadzie not found B4  
Mońkuny not found B2  
Najki Naikai B4  
Narczyszki not found B2  
Narkuny Narkunai A3  
Naudzie Naudżiai C3  
Norkwiecie Norkvieciai B2  
Nowosady Nosiedai B5  
Obromzyłe not found C4  
Oszkinie Ożkiniai C4  
Pajocie Pajotijys B3  
Panowie Panoviai C2  
Papartynie Papartynai B3  
Papiszki Papiskiai A3  
Pawilktynie Pavilktiniai C3  
Paługoły not found C3  
Perkuniszki not found B3  
Pielenie Peleniai B4  
Pierczyski Pieciskiai C3  
Pietyszki Pentiskiai C4  
Plagi Plegai C4  
Pleniszki Plieniskiai B3  
Plerysze Pliorisiai/Pliorisai B2  
Plinie not found B4  
Pojatule Pajotuliai B5  
Pojotzje Pajotijai A4  
Pokalniszki Pakalniskiai A3  
Pokiełksztupie not found C4  
Poniemoń Žemoji Panemunė B5  
Poniki Panykiai B4  
Porwajsze Porvaisai D3  
Poszełupie Pasilupiai C5  
Poszyle not found B4  
Potasze Patasiai B4  
Powielena not found A4  
Połobje Paluobiai B5  
Połoszynie Patasine C4  
Połubie Paluobiai C4  
Pożegrzdy Paziegzdriai B5  
Prancie Prancai B4  
Prkżyrnie not found B4  
Prusele Pruseliai B3  
Przewozniki Pervzninkai B2  
Pudymy Pudymai B4  
Pustelniki Pustelninkai C3  
Pustowniszki Pustauniskiai B4  
Puzdeszry Pusdesriai B3  
Rajniszki not found A4  
Rezgale Reżgaliai B2  
Rogoże not found C3  
Romaniski Romoniskiai A1  
Ronidy not found C4  
Rudzie Rudziai C3  
Rudzie Buiziai A4  
Rugie Rugiai C3  
Ruksznie Ruksniai B2  
Rygiszki Rygiskiai C4  
Serafiny Sarpinai C5  
Skajzgiry Skaistgiriai C4  
Skindeliszki Skindeliske C5  
Sliznowizna Sliziai C3  
Słoboda Slabadai  D3  
Słowiki Slavikai B2 Church
Smilgie Smilgiai C4  
Sobiany Sabijonai C4  
Sodzie Suodziai C3  
Sontaki Santakai C3  
Sparwinie not found C4  
Spryktyszki Spruktiske B4  
Staloryszki Stalioriai B4  
Stanajcie Stanaiciai A3  
Stanisława not found B6  
Starki not found C3  
Staruki Storiukai C3  
Staszki Stoskai D3  
Stefaniszki not found B4  
Stogucie Stuguciai C4  
Stragbudzie not found C4  
Strupy not found B3  
Stulgie Stulgiai A4  
Sudargi Sudargas B2 Church
Sudki Sutkai B4  
Sutkiele not found B2  
Suwałki not found C4  
Symaki Simokai D4  
Syntowty Sintautai C3  
Syrwidy Sirvydai B5  
Szajcie Setijai B5  
Szaki Šakiai B3 Church, Post Office
Szaryszki Śiuoriskiai B5  
Szaudy not found B4  
Szaukocie Sauksciai C3  
Szawdynie Siadudinė A2  
Szlamy Slamai C4  
Sznipowo not found B3  
Szopie not found C3  
Szukszty Śuketai B5  
Szula Brazuki Śiuliai C5  
Szulerowo Silerava A3  
Szunkary Sunkariai B4  
Szwarple Svarpliai B3  
Szwdwigi Sedvygai C4  
Szyliniki Ślinikai B2  
Szylviany Silvienai Sredniki  A4 Church
Szyngale Sligaliai B3  
Szynkary Borowe Grriniai Sunkariai C5  
Szyrwaki not found B4  
Szyłgale Silgaliai B4  
Szyłgale Śilgaliai B2 District Seat
Szyłgale Sligaliai C4  
Tarpucie not found C3  
Terwidany Tervydoniai B5  
Tomaszbudzie Tamosbudis C4 District Seat
Tomaszupie Patamosupiai C4  
Totorwiecie Totorvieciai C3  
Trakinie not found B2  
Trakinie Trakiniai D4  
Traszkowszczyzna not found C4  
Tupiki Tupikai C3  
Turczyny Turcinai C2  
Tyrmiany Tirmenai B5  
Urbanty Urbantai C3  
Urwinie Urviniai C4  
Usiejnie Użsieniai C3  
Ussy Usai B4  
Uszkiertule Użkertuliai C3  
Uszpiaunie Uzpjauniai C3  
Wale  Valiai C3  
Wale Borowe  Valiai C5  
Walenczuny Valenciunai B3  
Warczule Varciuliai B3  
Warkasze Vargsai B4  
Wałagbudzie Valakbudis B3  
Wewery Voveriai C3  
Widgiry Vidgiriai C4  
Wierciszki Vierciske C4  
Wiersze Versiai C3  
Wiersznie Versniai B5  
Wikieliszki not found B3  
Wikija not found B5  
Wiktorowo not found B4  
Wilusie Viliusiai C5  
Wiszpinie Vyżpiniai C3  
Władysławów Kudirnkos Naumiestis C3 Church, Post Office, District & County Seats
Wogowyszki Vaiguvskiai A4  
Wojtekupie Vaitiekupiai B3  
Wojtyszkoł Vaitiśkia C3  
Wowieryszki Voveriai B3  
Zaleszarki not found C3  
Zardele Żardeliai C4  
Zardwiecie Żardvieta B4  
Zawadzkie Zaveckai C4  
Załtyny Żałtynai C2  
Zejtele not found A4  
Zubryszki Zubriai B3  
Zwirbciszki Zvirbliske D4  
Zwirgzdajcie Žvirgždaičiai C3  
Zygmunty Zygmuntai C4  
Zygowizna not found C5  
Zyplabudzie Zypliabudis B4  
Zyplabudzie Zypliske C4  
Zyple Zypliai C3  
Zyple Zypliai B4  
Żalwedery Żalvederiai C4  
Żeczkalnie Żeckalniai D4  
Żegle Żegliai C3  
Żuchle Żuklijai B5  
Żury Żiuriai B2  
Żyle Źiliai B2  
Copyright © 2013 – iPGS / Andrzej W. Pajewski

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.uss

Copyright © 2013— internet Polish Genealogical Source— All Rights Reserved

Last Updated on September 11, 2013