the internet Polish Genealogical Source

Powiat Maryampolski - Map 82

Note: The Powiat belongs to Lithuania;
not all of the current villages/towns could be identified.

Województwo Suwalskie

Note: The indexed village names in red have a link to a Wikipedia page - in theWikipedia page side panel a language selection appears - select Polish or any other language page (it may contain differnt information and photos than the English page).

Note: To translate a Wikipeda page to English -enter villlage name to Google search - check to see if a Google translation is available for the village non-English Wikipedia page.

Village/Town Name 1907 Village/Town Name 2005 Section Additional Information
      Number of Towns in Powiat - 351
Aleksota Altoniskiai A4 Church
Alokalnie   B5  
Amialiszki not found B3  
Antoniszki   B4  
Antonowo Antanava C2 Church, District Seat
Balwierzyszki Balbieriskis D4 Church, District Seat, Post Office
Bedoryszki   C2  
Bielaniszki   C3  
Bieluńcze   B3  
Biermerndle   C2  
Bieżniszki   B3  
Bobraliszki Bebruliske C3  
Boczkieniki   C5  
Bogowo   B4 Church
Bojar-Dębowo   C3  
Bojary   B4  
Borowszczyzna   B4  
Brzozowo not found C4  
Bubandyszki Barsukynie C3  
Buchlice   C3  
Buda   not found D4  
Buda Szyłowata Silovotas C4 Church
Budka   B3  
Budrzy not found B4  
Budwiecie Buda B2  
Budwiecie   C2  
Budy not found D4  
Budziszki   B3  
Buragiule Baragine C3  
Buragiule   C2  
Burczkienie   B5  
Burtniki Bartinikai B2  
Chlebiszka   C4 District Seat
Chojna   D4  
Cymieńczyszki W. not found B2  
Czarna Ruda   B4  
Czerkasy   B4  
Czujniszki not found C2  
Czusta Buda Buda C3 Church
Dąbrowa Buda   C3 Church, District Seat
Dąbrowe   B5  
Damiszki   C4  
Deginyszki   C4  
Delinia not found C2  
Derucie not found C2  
Divoraliszki   A5  
Długa not found B4  
Dobile   B5  
Dobra Wola   C3  
Dobrowola   A4  
Dombrowo   C3  
Dowgierdyszki Daugirdai D4  
Dubokalne not found C3  
Dygry not found B4  
Dziewagota Dievogola B4  
Dziewagoła not found A3  
Eliza   C4  
Elkenokinnie Alksniakiemis C5  
Elżbiecin not found C3 District Seat
F. Ludwinów   D4  
Francegłow   B5  
Freda   A4 District Seat
Gaborszczyzna   C3  
Gagi   B5  
Gajstry   B2  
Gardukinie   C4  
Gielazynie   C3  
Gielce   D4  
Gierantyszki   C5  
Gierniki   B4  
Gierniki Marwa Girininkai B4  
Giewałtowo Gavltuva C2  
Gipiuny   C4  
Gliwy not found B4  
Głuszko Buda   C3  
Godlewo Garlava B4 Church
Gojzany Gajżenai A3  
Grarniszki Georionys B5  
Greiżbuda   C4  
Grudy   C4  
Grygalany   B3  
Grzdele Gudeliai B3 Church
Gudele Gudeliai D3 Church, District Seat
Gudynie   C3  
Gulany   B3  
Gustajcie   B4  
Gustajcie Gyviskiai D2  
Hymywaładyszki   A4  
Iglanowo not found C4  
Igłonka Igliauka C3 Church
Ilwieciszki   D2  
Ingliszany Ingliszany C3 Church
Iszmany   C4  
Jakubiszki   C3  
Janucie   B4  
Jarzmoliszki   B5  
Jasienowo Igliskeliai D3  
Jasionowo   C3  
Jaworowo   C3 District Seat
Jederajście   C4  
Jngowangi Jngavangis C4  
Jura Jure B3  
Jurgieniszki Jugieniskiai B4  
Jurksz   B2  
Kajackiszki Kijackai B3  
Kakakmnie not found B4  
Kantaliszki   C2  
Kantyliszki Katisliskiai C2  
Karużyszki not found C2  
Kawałki   C5  
Kazimierzpol not found C3  
Kępiszki not found B5  
Kępiszki   B4  
Kieliszki   B5  
Kietariszki Klebiskis C4  
Klewinkolnie   C2  
Kłoniszki Kungiskiai C4  
Klonowo   C3  
Klukowszczyzna not found A4  
Kodraki   A3  
Kolino Kalnynai D4  
Konce   D4  
Kozliszki   B3  
Kozliszki Kazliskiai A4  
Kozłowa Ruda   B3 Station
Kozłowa Ruda   B3 Church, District Seat
Kraszkiama   B5  
Kruszyńska Krusinska B3  
Kuckti not found C3  
Kunigiszki   C4  
Kupry   C3  
Kuszelewszczyzna   C4  
Kuzy not found C3  
Kuzyska   C3  
Laskowo not found C4  
Leonów   B5  
Lepołety   C4  
Lipniszki   C2  
Lusthery Laukiskies B4  
Łapunie   B4  
Łoduszki   C3  
Łowniany   A5  
Ługirde not found C2  
Maczuliszki   C3  
Makady   C2  
Marciniszki   C2  
Marczukinie   D2  
Marwa   A4  
Marwianka   A4  
Maryampol Marijampol C2 Church, District & County Seats, Post Office
Maszuliszki   C3  
Maurucie   B4  
Maurucie Station Mauruciai B4 Station
Mazuryszki   B4  
Maćki Mackiai D4  
Mejsztyszki   B2  
Michalin   C4  
Michalinki   C2  
Michaliszki   C3  
Mieczotraki   C3  
Miedwiszcze   C4  
Mielajszkumine Mielaisupis C4  
Mieszkucie Meskuciai D2  
Miełdabudzie   C4  
Mikułajewo   B3  
Milczyszki   C2  
Moczuny   C4  
Modrynika   C4  
Mokrzyszki   D4  
Morgienki Reżelskie Margininkai B5  
Morgowo Margava C3  
Morkowiszki   C3  
Mostajcy Mastaiciai B4  
Mroczki   B3  
Narawy   C5 District Seat
Narty Nartas D2  
Naudzie   B3  
Nawina not found C2  
Nedżynie   C2  
Niebyczkampie   D2  
Nowa Huta Naujoj uta C4  
Nowa Rutupie Rudupis C5  
Nowe Narty not found D2  
Nowinka   D4  
Nowosiołki   D4  
Nowy Dwór not found B5  
Obszruta Obstrutai C3  
Ochotna   C3  
Ogórkiszki   B3  
Opuszata   C5  
Orzesie   B2  
Osada Parne   C4  
Osda   C4  
Ossak   C3  
Osukle Asiukle C4  
Osupie not found D2  
Oszkoświle   C2  
Oszmaniszki   C2  
Oszminta Asminta C5  
Ołomulsze   B5  
Paidunie   B2  
Pajkiszki Paikiskiai D2  
Pakuszyno   C2  
Pandyszki Pauziskiai D3  
Panoszynie not found C3  
Paszławanty   C4  
Pierwiniki   B5  
Pietrukany Puruininkai B5  
Pilona Pilona Anglinkai B5  
Pilwiszki Piluskiai B2 Church
Piple Papiskiai A4  
Piłatyszki   D4  
Plutyszki Plutiskies C3  
Pobaliszki   C5  
Pobolej   D4  
Pocuny Pociunai C5  
Pocztryszki   B3  
Podejnupie   B4  
Podeksnia   C4  
Poderyszki   A4  
Podkomorze Paprudziai C4  
Podrzecze   B3  
Podworżyszki   D3  
Podziszki not found C2  
Poglermoń Pagimuonis B5  
Pogradynie   B3  
Pojedupie   C4  
Pojesie Pajiesys B4  
Pojeziory   C3  
Pokiele   B4  
Pokieliszki   C3  
Pokiewliszki   C4  
Pokojnie Pakuonis B5 Church
Polesie not found B4  
Pomatery   B4  
Ponałyniszk   A5  
Poniemon   B4  
Poniemoń Pajiesio (Kaunas) A4 Church, District Seat
Popiliny   B3  
Poprudzie   B2  
Posienie   C3  
Posztawaty   C4  
Potaszynie   B3  
Potaszynie Potamse D3  
Potaszyszki   C2  
Poświece Posventis C5  
Poświętunie Pośuentis B5  
Pożajcie not found A5  
Pożery Pażerai B4 Church
Pożyka not found A4  
Premiastoki Prieniaukis C4  
Preny Prienai C4 Church, Post Office
Przybudek   B4  
Przybudek   B3  
Pudziszki   C4  
Purwiniszki Purviniske C3  
Puskielpie Poskielniai C2  
Puskiepury   C2  
Putroszkany   D4  
Radziany Rieciai D4  
Rajszupka   C3  
Rawki   B3  
Rokowiszki   C3  
Rowy   C4  
Rożale Rokai B5  
Rymkowy   B4  
Rymkuny   B4  
Sapieżyszki Zapyskis A3 Church
Sarginie   C4  
Skierzobale   C4  
Skirptyszki Skrynupis C4  
Skrawidzie Skriaudziai B3 Church
Skrzynuple   C4  
Skuczyszki   B2  
Skujgie   C4  
Slazury   A5  
Smolnica Smilgiai C3  
Sobglany   B5  
Sodyby   B5  
Sokołowszczyzna   A4  
Sompły   A5  
Sosnowa Sasowa C3  
Stara Huta   C4  
Staryszki Staisciunai D2  
Stefaniszki   C2  
Stejniszki not found C2  
Straż not found C4  
Strzelec Streiciai C5  
Suwałkiele   C4  
Szakaliszki Sakaliskiai D3  
Szaltapie   B4  
Szara Buda   C3  
Szarapie   C4  
Szawli   C4  
Szawliszki Siauliskiai C4  
Szelniszki   B3  
Szerpieszki   C3  
Szlołków not found A5  
Szmieszki   C5  
Sztzenanty   D3  
Szukucieszki   B4  
Szunisk Sunskai C2 Church, District Seat
Szutek   B4  
Szwków   A5  
Szylany Slienava A5  
Słoboda not found B5  
Tarzniliszki   B3  
Tazpuce   C4  
Telajcie   B4  
Topieliszki Tautkaiciai C3  
Toruzowienie   B5  
Trakiszki Trakiskiai C2  
Tursucie Tursuciai C2  
Uszkierscie Uzkirciai C2  
Utalina Utalinka C3  
Uzbaliszki   B3  
Wandynie Vandenai B3  
Wangi Vangai C5  
Warty Vartai C4  
Wasilewszczyzna   C3  
Wazgajkiele   C4  
Wejwery Vieiverial B4 Church, Post Office
Wesołe Oko Veseleva C3  
Weweryszki   C3  
Wice Iłżojskie   B5  
Wielkie Zory not found C3  
Wierszużyglis   B5  
Wilimy Vilemai A3  
Wiśleniówka   D2  
Wograny   C5  
Wojnotraki Pagierm   B5  
Wojnotraki Pżelskie   B5  
Wojszwidowo Vaisvydava B5  
Wójty not found C2  
Wojtyszki   D2  
Wozałkienie   C5  
Wołodka   C4  
Wysoka   C3  
Wysoka Ruda Visakio Ruda B3 Church
Wysokiszki not found B2  
Węglińsko not found C3  
Wążniszki not found D4  
Zapałki   C4  
Zarzecze   C3  
Zasłona Żydaviskis C4  
Zelona Buda Zalioji C3  
Zemajtkowie Zemaitkiemis C4  
Ziermiernie   C2  
Zurawy Ziuronys D4  
Żygowizna not found B3  
Żywa Woda   C3  
Copyright © 2013 – iPGS / Andrzej W. Pajewski

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.uss

Copyright © 2013— internet Polish Genealogical Source— All Rights Reserved

Last Updated on September 11, 2013