Iwona's Sources - Rososza Tax Information

iPGSMain Page Article DirectoryChurch PhotosIndexesPlacesRecordsSurnames

Rososza Tax Information

Name Name Name
Andrasiewicz Malgorzata Kaminski Andrzej Pasternaczka Barbara
  Kardasz Dmitr Pasternak Antoni
Bancur Filip
Kardaszycha Katarzyna Pasternak Jakub
Bancar Marcin Karwacki Andrzej Paszkowski Wojciech
Bancur Mateusz Karwacka Felixa Pawlowski Stefan
Bancur Tomasz Klay Iwan Paynowski Eliasz
Bekla Piotr Klejowa Marianna Perchuc Mikolaj
Belegerzycka Anna Knyszewski Dominik Perchuc Piotr
Bieluszka Pawel Knyszewski Mikolaj Polaszka Franciszka
Bieluszko Agnieszka Korszon Andrzej Poleszuk Lewko
Bieluszkowska Franciszka Korszon Joachim Polubin Adam
Biluszka Iwan Korszon Mateusz Polubin Daniel
Bondara Jakub Korszon Stanislaw Polubin Grzegorz
Borsuk Bartosz Korszun Szymon Polubin Jozef
Borsuk Jacko Krcie Roman Polubin Lukasz
Browski Stefan Kopruciniuk Ihnat Polubin Makar
Buyniuk Bartosz Koprucianka Ewa Polubin Marianna
Buyniuk Benedykt Kraciowa Petrunela Polubin Semen
Buyniuk Stefan Kupryciniuk Grzegorz Polubin Stanislaw
Byczuk Joachim Kupryciniuk Mikolaj  
  Kupryciunik Wasyl Sadownik Jan
Choron Tomasz
Kuzawinski Antoni Sadownik Karol
Choron Semen Kuzawinski Felix Sawicki Mikolaj
Choron Szymon   Sawicki Pawel
Czeranowski Sebastian Lewczuk Jakub Sawonik Antoni
    Sawoniuk Sebastian
Dula Jan Mackiewicz Jan Sidruk Jacko
  Majewski Alexy Sidoruk Stefan
Gasowicz Niczypor Makaruk Marcin Skibniewski Justyn
Gasowicz Salomea Marczuk Grzegorz Slabodziecha Rozalia
Glowa Jacko Marczuk Jakub Sobolewski Jakub
Glowa Jozef Maskiewicz Antoni Steckiewicz Stefan
Glowa Kazimier Mazuryk Jacko Steckiewicz Tomasz
Glowa Michal Mazuryk Jozef & Elzbieta Syryiczyk Joachym
Glowa Mikolaj Mazuryk Kacper Szepeta Wasyl
Glowa Tomasz Mazuryk Wawrysz  
  Mazuryk Wojciech Teodorczuk Wasyl
Horoci Pawel Melanuwicz ? Pawel Tereszczuk Filat
Hryn Mikolaj Mikicienowa Magdalena Trociewicz Felix
Hryniewski Tomas Moysa Pawel Trociewicz Franciszek
  Muysa Filip Trociewicz Karol
Jaszczuk Teodor
   
Jedreciuk Tomasz Nestoruk Jan Ulanowicz Bazyli
Jozefaciuk Hryc   Ulanowicz Karol
Jozefaciuk Karol Ocipowicz Chwedor
Ulanowicz Michal
  Osipowicz Jan Us Dmitr
  Osipowicz Praxeda  
  Osowski Walenty Weremczuk Mikolaj
  Ossowski Franciszek Wicz Jedrzej
  Ossowski Jacko Wiczuk Jan
  Ossowski Xawery Wiczuk Jasko
    Wiczuk Ostap
    Wiczuk Sebastian
    Wiczuk Wawrysz
    Wolu?in Filip
     
    Zadziorko Karol
    Zielezniecki Wasil & Ewa
    Zieniek Michal

Top of Page

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us

Copyright © 2010—Iwona Dakiniewicz— All Rights Reserved

Last Updated on July 7, 2017