the internet Polish Genealogical Source

iPGSMain Page Article DirectoryChurch PhotosIndexesPlacesRecordsSurnames

Emigrants in Radlin community, Silesia from 1921 /Katowice archive

Adamczyk Jozef
Albinski Franciszek
Augustyniak Marta

Barteczko Antoni
Bielaczek Walenty
Bugiel Marta

Dzierzenga Jozef
Duda Pawel
Dunkel Monika

Gaszka Joanna
|Gedel Jozef, Marianna
Gillner Antoni, Joanna
Grytt Agnes
Gwozdzik Jozef

Hubner Franciszek

Iskierka Jadwiga, Teodor

Klimek Jozef
Klossok Filip
Kocjan Maciej, Wincenty
Kolejwo Jozef
Kollorz Anton, Georg, Jakub
Kominek Franciszek, Ignacy
Kowalski Jan, Mateusz
Kowol Filip
Kozielski Filip, Franciszek
Kruczek Leopoldyna
Kubica Franciszek, Jan
Kuczera Jozef
Kutscha Joanna

Langer Filip
Latocha Joanna
Lempka Joanna
Lewandowska Julianna
Lukoschek Joanna

Machnik Jan
Malina Marianna
Mandrela Jozef, Pawel
Mandrysz Antoni, Florian
Materzok Jakub
Menzyk Jozef, Pawel, Wincenty. Michel Ryszard
Moczala Paulina , Rozalia
Musiol Jozef
Mysliwiec Joanna

Nachtigall Albina
Nowaczynska Apolonia born Huda .
Nowak Konstantyna

Odrazek Pawel
Orlik Izydor
Owczorz Joanna

Paszenda Sylwester
Pendzich Albina
Pluta Florian
Pollok Paulina
Poremska Franciszka
Porwol Franciszek
Prudel Jozef
Pukowiec Franciszek . Sylwester

Sachs Andrzej
Slossarek Jozef
Sobik Jan
Staniczek Anna
Strokocz Jozef
Strzelec Agata
Szczottok Jan
Szendra Albina
Szymura Jozefa b. Szostek
Szypulski Franciszek

Tatusch Jan
Tkocz Brunon

Walacha Franciszek
Waller Franciszek
Warmulla Anastazja
Wessendorf Gertruda
Wojak Teodozja
Woznica Pawel
Wuwer Jan
Wiedmann Ignacy

Zajonc Katarzyna
Zwierchlewski Jozef

Top of Page

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us

Copyright © 2015— internet Polish Genealogical Source— All Rights Reserved