Iwona's Sources - Kiejdany Marriages 1827-1836

iPGSMain Page Article DirectoryChurch PhotosIndexesPlacesRecordsSurnames

Marriages in years 1827-1836 from a Roman Catholic parish in Kiejdany, Kowno county

Groom Bride
   
1827  
Bernatowicz Jerzy Jadaniowna Anna
Buynowski Franciszek Lukaszewicz Anna
Jak Jan Stanion Anna
Kostka Michal Kalwayciowna Ewa
Krysztopiun Jan Urbanowicz Marcjanna
Martineyko Jerzy Weryk Ewa
Masiliun Jan Janczowna Marianna
Miedziewicz Antoni Narusewicz Katarzyna
Skorupsk iAntoni Kilianowna Barbara
Stanion Jerzy Mugowna Katarzyna
Stankun Jerzy Kalendowna Agata
Zutkio Stanislaw Pouszkowna ? Rozalia
   
1828  
Adamowicz Kazimierz Trabunio Justyna
Augustowicz Jozef Niwinska Urszula
Babianski Fabian Uscianowska Teresa
Bielewicz Jan Dalecka Agnieszka
Blarmonowicz Karol Kowalewska Barbara
Budrewicz Piotr Grygaluniwa Elzbieta
Buyniewicz Szymon Kuleszanka Agnieszka
Grygowicz Jozef Buyniewicz Salomea
Gutowski Kazimierz Kulesanka Petronela
Jodo Karol Bogdanowna Katarzyna
Joneyko Jozef Stanion Anna
Juszkiewicz Jan Marianna
Kieskowsk iKarol Jablonska Anna
Maruszko Jerzy Staniolowna Rozalia
Masilun Jozef Alexandrowicz Rozalia
Michniewicz Adam Jankowska Barbara
Montowatt Justyn Kozlowska Barbara
Pawlowsk iAntoni Zahorska Katarzyna
Ruszewski Michal Augutowicz Teofila
Stanion Maciej
Zutkiowna Anna
Stankiewicz Franciszek Ber..miuwiczowna Anna
Szymanko Piotr Kilowna Franciszka
Symonowicz Jakub
Olszewska Barbara
Urbanowicz Felix Petruszewicz Petronela
Wecewicz Marcin Kazayciowna Marianna
Wolko Kazimierz Kupciowna ? Dominika
Zuklewicz Wincenty Naruszewicz Urszula
   
1829
 
Bolsewicz Tadeusz Skorupska Anna
Dzialakowsk iJozef Malinowska Petronela
Giedeyko Pawel Weryk Barbara
Gradowski Jakub Mejer Marianna
Kalwayko Jerzy Stanion Katarzyna
Ko ..? Jan Wisniewska Katarzyna
Kobylinski Michal Brazioniowna Elzbieta
Krylowicz Jozef Kuliszanka Katarzyna
Mickiewicz Maciej Staszewicz Franciszka
Pogierski Jerzy Kozakiewicz Wiktoria
Starzeyko Jozef Miedziewicz Rozalia
Stefanowicz Pawel Koniszkowna Mariana
Szadziewicz Karol Krylowicz Wiktoria
Szulc Antoni Olszewska Franciszka
Szulc Wincenty Matukiewicz Marianna
Walentynowicz Franciszek Daukszanka Jozefata
Walon Adam Mulkiowna Rozalia
Witkowsk iJozef Legieykowna Felicjanna
Zutkio Jan Krysztapiun Agnieszka
   
1830  
Burneyko Onufry Walentynowicz Helena
Buyniewicz Kazimierz Adamowicz Katarzyna
Chmieliwski Benedykt Giedeykowna Anna
Hrchorowicz Bartlomiej Szyszkowska Anna
Karpowsk iJan Gulbin Bankiewicz Gertruda
Kuczewski Tomasz Uscianowska Apolonia
Kudrewicz Jozef Daukszanka Malgorzata
Leszczynski Jakub Jaradowicz? Anna
Malinowski Bartlomiej Urbanowicz Katarzyna
Margis Kazimierz
Abakiewicz Katarzyna
Merchelewicz Jozef Matyloniowna Felijcana
Niekrasz Tadeusz ? Michniewicz Marianna
Radziwilowicz Stanislaw Nowicka Petronela
Roszczewski Tadeusz Leparska Katarzyna
Szadziewicz Stefan Gineyko Scholastyka
Walon Jan
Stanion Ewa
Walon Michal Sokolowska Marianna
   
1831  
Antonowicz Antoni Sokolowska Domicella
Antonowicz Bartlomiej Kilkiewicz Agnieszka
Bernatowicz Jerzy Stefanowicz Ewa
Bortkiewicz Michal Siemaszkiewicz Elzbieta
Ginilewicz Onufry Kilionowna Rozalia
Gust Adam Weckowna Ewa
Szymon Gust Giedeykowna Anna
Jankowski Franciszek Kunegunda
Junowicz Kazimierz Bohdanowicz Wiktoria
Kalina Kazimierz Bernatowicz Marianna
Lukaszyto Franciszek Bernatowicz Jozefata
Margio Jozef Frackiewicz Marianna
Miedziewicz Jan Saboniowona Rozalia
Naruszewicz Jozef Krogowna Ewa
Petryllo Adam Zutkiowna Elzbieta
Pupkiewicz Jozef Sluzowna Anna
Rostkowski Hieronim Szatynska Justyna
Stanion Michal Naruszewicz Anna
Szlawo Stanislaw Stefanowicz Ewa
Szymkiewicz Jakub Urbanowicz Elzbieta
Urbanowicz Jan Lawrynowicz Petronella
Walentynowicz Antoni Maciulewicz Bogumila
Walo Antoni
Buszuwna Franciszka
Walon Jan Audronowna Brygitta
Wolodko Adam Siedzieniewicz Johanna
   
1832  
Adamowicz Mateusz Malinowska Rozalia
Beniaszewicz Ludwika Witkowska Julianna
Bobin Adam Pupkowna Ewa
Brzozowski Jerzy Lachau ? Rozalia
Chrystowski Michal Koplewska Kazimiera
Ciechanowicz Bazyli Kowaleska Marianna
Jerzy Jaruszewicz Antonowicz Anna
Jokszta Mateusz Naruszewicz Ewa
Klepacki Kazimierz Naruszewicz Konstancja
Kluczynsi Antoni Ruszewska Marianna
Korecki Franciszek Waloniowna Anna
Krysztopiun Michal Petryllowna Ewa
Macjon Adam Pupkiewicz Ewa
Mackiewicz Benedykt Woytkiewicz Zofia
Michniewicz Jozefa Abakiewicz Zuzanna
Pawlowski Wincenty Sznurewicz Katarzyna
Ruszak Wawrzyn Malinowska Ewa
Rymowicz Jozef Junowicz Jozefata
Stanion Franciszek Mikszta Agnieszka
Surewicz Antoni Lagaszewicz Franciszka
Szulc Mikolaj Michniewicz Helena
Weryka Jan Martynayciowna Ewa
Wiszniewski Onufry Mikodajun Rozalia
   
1833  
Abakiewicz Michal Sztutowna Rozalia
Daszkiewicz Ignacy Januszkiewicz Ewa
Dobkiewicz Wincenty Romanowska Urszula
Domaszewicz Barnaba Bialobrzeska Anna
Fry lJan Zutkiowna Katarzyna
Ginielewicz Karol Repkiewicz Katarzyna
Jbianski Kazimierz Kowalewicz Ewa
Juodio Jerzy Giedeykowna Petronela
Kruno Piotr Zekowna Anna
Kuczewski Tomasz Raczkowska Katarzyna
Mikszta Jan Szatynska Tekla
Pacewicz Jan
Petruszkiewicz Katarzyna
Stanion Jerzy Korecka Marianna
Szymon Maciej Stanion Rozalia
Walentynowicz Kazimierz Zalewska Marcjanna
Walonio Stanislaw Chreptowicz Apolonia
Weckiewicz Onufry Kasperowicz Urszula
Zarzucki Maciej Nikolacieniowa Helena widow
   
1834  
Adamkiewicz Maciej Kowalewska Anna
Antonowicz Kazimierz Pogirska Katarzyna
Bilinski Franciszek Noreyko Aniela
Bernatowicz Kazimierz Werykowna Anna
Burnejko Michal Kasperowicz Justyna
Chreptowicz Antoni Stanion Marianna
Frackiewicz Wincenty Baniewicz Rozalia
Kaminski Karol Myszeykowna Helena
Kowalewski Adam Moroczko Apolonia
Kupczynski Ignacy Moroczkowna Zofia
Malicki Jan Szulc Nowicka Elzbieta
Margio Szymon Zutkiowna Julianna
Martusewicz Bartlomiej Kowalewska Urszula
Muznik Jerzy Kazayciowna Anna
Obermiller Felix Michniewicz Benedykta
Poremski Felix Rumsewicz Gertruda
Paszkiewicz Stanislaw Stackiewicz Bogumila
Ragayszio Andrzej Zutkiowna Franciszka
Rymowicz Piotr Zdanowicz Dorota
Staszewski Antoni Brazieniowna Scholastyka
Uscinowski Antoni Gust Anna
Wal Kazimierz Laparska Dorota
Walon Franciszek Miedziewicz Katarzyna
Walonio Franciszek Jarulewicz Anna
Wieliczko Jozef Mankowska Barbara
Woytkiewicz Michal Hrebeyko Teresa
Zebrowski Stanislaw
Saykowska Juchniewicz Wiktoria
   
1835  
Bernatowicz Wincenty Miksztowna Konstancja
Bohuszewicz Wincenty Kuleszanka Anna
Ciechanowicz Florian Romanowska Jozefata
Czechowicz Benedykt Bialobrzeska Bogumila
Drozdowski ? Mateusz Gradowska Katarzyna
Dubowski Pawel Zytkiewicz Anastazja
Hrehorowicz Jakub Trylowna Katarzyna
Januszewicz Ignacy Jankowska Teresa
Klimontowicz Jozef Woytkiewicz Katarzyna
Kowalewski Jerzy Stanion Rozalia
Macion Jan Samowna Julianna
Michalowski Tomasz Matylonowna Marianna
Skulczio Jozef Satnion Rozalia
Sokolowski Szymon Jankowska Apolonia
StanikumJerzy Weckowna Anna
Sosnowski Wincenty Okmianska Urszula
Stefanowicz Ignacy Mirska Bogumila
Suchocki Michal Bernatowicz Petronela
Szymkiewicz Tomasz
Bohdanowna Konstancja
Wolodko Kazimierz Usciewska Paulina
WoytkiewiczAdam Wiszniewska Katarzyna
Woytkiewicz Karol Argustown Franciszka
Zaleski Bartlomiej Kieleszanka Rozalia
   
1836  
Budrewicz Adam Beczal Anna
Czerzasty Adam Karwowska Zofia
Bacewicz Franciszek Stanion Rozalia
Jakubowski Wincenty SzadzewiczTeofila
Kruzynski Franciszek Wilczykowska Anna
Mickiewicz Jakub Rukuczewska Efrozyna
Pawlowski Ignacy Leparska Aniela
Stanion Adam Czynnik Anna
Stanion Franciszek Walon Anna
Sztuta Onufry Miegow Agnieszka
Urabnowicz Bartlomiej Jankowska Petronela
Wojciechiewicz Jan Grygorowicz Marianna
Zubko Jozef Staszewicz Marcianna
Zukowski Hiernim Sawczanska Tersa

Top of Page

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us

Copyright © 2012—Iwona Dakiniewicz— All Rights Reserved

Last Updated on July 7, 2017